متقاضی زمین یا ویلا با چشم انداز

بودجه
500 تومان
زمان باقی مانده از تقاضا
21 روز پیش
زمان درج آگهی
251 روز پیش
متقاضی زمین بالای هزار متر با چشم انداز سبز و دید دریاچه یا رودخانه به فاصله حداکثر 2ساعت از شرق تهران با بودجه حداکثر 500