متقاضی گوشی htc

بودجه: 10,000,000 تومان
زمان باقی مانده از تقاضا: 29 روز مانده
زمان درج آگهی: 223 روز پیش
رنگ مشکی با حافظه داخلی 8